1 april 2024 Maak uw incassobedrijf klaar voor de toekomst

NowID is opgericht om incassodienstverleners te helpen en te ondersteunen bij het voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving.

U moet vanaf 1 april 2024 voldoen aan alle wet- en regelgeving. Voor alleen de registratie- en vakbekwaamheidsplicht geldt een overgangstermijn. 

NowID helpt u graag bij deze transitie.

Wie is NowID?

NowID is ontstaan om incassodienstverleners tegen eerlijke tarieven te helpen compliant te zijn en te blijven. Wij ondersteunen incassodienstverleners op het gebied van scholing, klachtregistratie en -afhandeling en inschrijven in het incassoregister. Daarnaast helpen wij incassodienstverleners bij het optimaliseren van hun bedrijfsprocessen. NowID is geen keurmerkinstantie, maar is in het leven geroepen voor en door professionele incassodienstverleners om gezamenlijk deze branche blijvend te verbeteren.  NowID toetst incassodienstverleners niet, dit is een taak van de overheid.  NowID zorgt er wel voor dat alle handvatten beschikbaar zijn om uw eigen incassodienstverlenende organisatie zo in te richten dat een toetsing door de overheid zonder enige hobbels kan verlopen.

support-1.svg

NowID helpt professionele incasso-organisaties te voldoen aan wet- en regelgeving;

support-team.svg

NowID draagt bij aan de professionalisering van creditmanagement en incasso-organisaties in het bijzonder;

legal.svg

NowID slaat de brug tussen wet- en regelgeving en de praktijk en draagt bij aan voortdurende educatie en scholing.

Hoe wij uw organisatie kunnen helpen?

Laat uw naam, telefoonnummer en e-mailadres achter en wissel met ons van gedachten.

Call back required

De NowID missie

De NowID missie is om professionele incassodienstverleners te faciliteren om binnen de kaders van de wet- en regelgeving hun eigen ondernemingen blijvend te verbeteren en om compliant te worden én te blijven. Wij doen dit door middel van een menukaart met producten en diensten die nodig zijn om uw onderneming aan de wet- en regelgeving te laten voldoen. Uiteraard is het zo dat u zelf bepaalt welke diensten en producten nodig zijn om glansrijk door de toetsingen heen te komen. Op deze manier bespaart u veel tijd, moeite en houdt u zelf volledig de controle. 

Helpt u te voldoen aan wet- en regelgeving

Draagt bij aan het verbeteren van uw organisatie

Bespaart tijd, geld en moeite

U neemt af wat u nodig hebt, niets meer niets minder

Heeft geen winstoogmerk, dus eerlijke tarieven

Hoe kan NowID u helpen?

NowID streeft ernaar om een complex proces zo eenvoudig mogelijk te maken. De nieuwe wet- en regelgeving zal de komende tijd steeds meer handen en voeten krijgen. Ons doel is om u steeds op de meest duidelijke en eenvoudige manier te helpen om aan deze (veranderende) regels te voldoen. Dat doen wij aan de hand van deze beloftes: 

 • Helpt u te voldoen aan wet- en regelgeving
 • Draagt bij aan het verbeteren van uw organisatie
 • Bespaart tijd, geld en moeite
 • U neemt af wat u nodig hebt, niets meer niets minder
 • Heeft geen winstoogmerk, dus eerlijke tarieven

Direct voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van educatie? Wij hebben dé oplossing. Tezamen met dé opleider voor de financiële dienstverlening (NIBE-SVV) bieden wij de enige specifieke incasso-opleiding in Nederland aan die voldoet aan de wet- en regelgeving. Schrijf je nu in en haal het certificaat Wki Incasso Basis. 

 • Opleiding: Wki Incasso Basis

 • Opleiding: Wki Incasso Gevorderd

 • Opleiding: Wki Incasso Leidinggevende

 • Training schuldhulp en suicidepreventie

Onze databank staat 24 uur per dag klaar om u te voorzien van templates en documenten om uw organisatie klaar te maken voor de toekomst. 

 • Het NowID handboek

 • Procesbeschrijvingen

 • Templates

 • Uitgewerkte richtlijnen

Onze Databank staat 24 uur per dag klaar om u te voorzien van templates en documenten om uw organisatie klaar te maken voor de toekomst. 

 • Documenten

 • (concept) procesbeschrijvingen

 • Templates

 • Uitgewerkte richtlijnen

Indien u bent aangesloten bij NowID, dan kunt u gebruikmaken van de NowID klachten- en geschillenregistraties en afhandeling. Onze onafhankelijke commissie helpt in gevallen van klachten. 

 • Onafhankelijke klachten- en geschillencommissie

 • Templates voor klachtenprocedures

 • Online portal voor (op)volgen van klachten en geschillen

 • Bewijs van inschrijving

Ingeschreven zijn en blijven in het register voor incassodienstverleners is onontbeerlijk. Zonder registratie mag u simpelweg uw vak niet meer uitoefenen. 

 • Advies en begeleiding in het aanvraagtraject bij Justis

 • Templates voor protocollen

 • Advies bij weigering of schorsing

 • Consultancy om uw bedrijf inschrijfklaar te maken en houden

Ingeschreven zijn en blijven in het register voor incassodienstverleners is onontbeerlijk. Zonder mag u simpelweg uw vak niet meer uitoefenen. 

 • Advies en begeleiding in het aanvraagtraject bij Justis

 • Templates voor protocollen

 • Advies bij weigering of schorsing

 • Consultancy om uw bedrijf inschrijfklaar te maken en houden

Incassobureau aansluiten

Hoe kunnen wij u helpen

Incassodienstverleners willen zich vooral richten op hun core business: het goed en bestendig behandelen van (incasso)dossiers. Juist om die reden is het tijdrovend om uw bedrijf steeds blijvend aan te passen aan gewijzigde wet- en regelgeving. NowID helpt u om die tijd te beperken zonder op uw stoel te gaan zitten. 

Neem contact met ons op.

E-mail ons

info@nowid.org

Bel ons

+31 10 2343605

Postadres

Postbus 62. Rijswijk

Contact Us