Inrichting van werkzaamheden en administratie

De Wki introduceert in feite een dossierplicht op basis waarvan incassodienstverleners verplicht zijn om een incassodossier bij te houden. Hoe logisch dit ook klinkt, de Wki stelt een paar interessante eisen. In het dossier moeten namelijk alle relevante documenten (waaronder de onderliggende overeenkomst en factuur), afspraken en handelingen volledig, tijdig en juist worden vastgelegd. De dossiers moeten tot ten minste twee jaar na het sluiten ervan bewaard blijven.

De administratie moet zo zijn ingericht dat deze toegankelijk en doorzoekbaar is (per vordering, per schuldenaar en per schuldeiser), waardoor het aantal vorderingen per schuldenaar duidelijk inzichtelijk is. Van de incassodienstverlener wordt verwacht dat hij een signalerende rol vervult in het kader van problematische schuldensituatie en dat hij de schuldenaar in dat geval proactief doorverwijst naar de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Incassodienstverleners zijn bovendien verplicht om hun (bedrijfs)processen vast te leggen en aan hun personeelsleden ter beschikking te stellen. Door de incassodienstverlener moet duidelijk en overzichtelijk de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van bestuurders, operationeel leidinggevenden en incassomedewerkers (voor zover deze te maken hebben met buitengerechtelijke incassowerkzaamheden) worden beschreven.

Neem contact met ons op

U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of telefonisch op werkdagen. Wij helpen u graag verder.

E-mail ons

info@nowid.org

Bel ons

+31 10 2343605

Postadres

Postbus 62. Rijswijk

Contact Us