Klachten- en geschillenregeling

Klachten over incassodienstverleners zien vaak op de wijze waarop zij een schuldenaar benaderen of op de wijze waarop inzicht wordt geven in de hoogte of specificatie van de vordering. Dit soort klachten moeten eerst door de incassodienstverlener zelf opgelost worden. Incassodienstverleners moeten daarom allereerst beschikken over een eigen klachtenregeling.

Geschilleninstituut

Wanneer de klager en de incassodienstverlener er onderling niet uitkomen, dan moet de klager de mogelijkheid hebben om de klacht te laten behandelen door een onafhankelijke geschillencommissie. De Wki schrijft voor dat alle incassodienstverleners moeten zijn aangesloten bij een geschilleninstantie. NowID biedt incassodienstverleners vanaf de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie (IncassoKlacht). NowID heeft namelijk een onafhankelijk geschillencommissie in het leven geroepen die klachtprocedures op een laagdrempelige, snelle en effectieve wijze afwikkelt. De onafhankelijke geschillencommissie toetst onder andere of de incassodienstverlener heeft gehandeld in strijd met de relevante wet- en regelgeving.

De geschilleninstantie doet haar werk volledig onafhankelijk en behandelt en beoordeelt een klacht tegen een aangesloten incassodienstverlener wanneer die klacht niet onderling kan worden opgelost. U kunt zich als incassodienstverlener aansluiten; dit instituut is open voor alle incassodienstverleners. Deelnemers van NowID krijgen een bewijs van inschrijving van Incassoklacht die zij bij hun aanvraag bij Dienst Justis kunnen uploaden.

 

 

 

IncassoKlacht-Logo (1)

Hoe kunnen wij u helpen

Incassodienstverleners willen zich vooral richten op hun core business: het goed en bestendig behandelen van (incasso)dossiers. Juist om die reden is het vooral tijdrovend om uw bedrijf steeds blijvend aan te passen aan gewijzigde wet- en regelgeving. NowID helpt u om die tijd te beperken zonder op uw stoel te gaan zitten. Om dat te kunnen doen richten wij ons op drie basis beloften. 

Neem contact met ons op.

E-mail ons

info@nowid.org

Bel ons

+31 10 2343605

Postadres

Postbus 62. Rijswijk

Contact Us