De vakbekwaamheid

Incassodienstverleners worden op grond van de Wki verplicht om ervoor te zorgen dat hun incassomedewerkers (medewerkers die belast zijn met het contact met een schuldeiser óf een schuldenaar) voldoende vakbekwaam zijn en dat zij hun vakbekwaamheid periodiek onderhouden. Dit betekent dat alle incassopersoneelsleden een relevante opleiding moeten hebben afgerond en dat zij daarnaast jaarlijks moeten deelnemen aan opfriscursussen. Personeel moet, kort samengevat, aantoonbaar kennis hebben van de relevante wetgeving én over de omgang met mensen. Tot slot rust op de bestuurder(s) van een incassodienstverlener de verplichting om ten minste twee keer per jaar een bijeenkomst te verzorgen waarin maatschappelijke normen en de ethiek van het vak worden besproken.

NowID

Voor advocaten en gerechtsdeurwaarders geldt, vanwege de eisen aan de vakbekwaamheid die voor deze groepen al gelden, grotendeels een uitzondering van de vakbekwaamheidseisen. In de Wki zijn diverse vakbekwaamheidseisen opgenomen. Die vakbekwaamheidseisen vallen uiteen in drie categorieën. NowID biedt - samen met haar samenwerkingspartners - alle educatievormen aan.

  • 1 Initiële opleiding
  • 2 Periodieke educatie
  • 3 Jaarlijks overleg

Onze partners:

 

 

Opleidingen

Allereerst wordt van iedere incassomedewerker en leidinggevende verwacht dat hij of zij een relevante opleiding heeft gevolgd. Het Bki maakt specifiek onderscheid tussen de opleidingseisen voor operationeel leidinggevenden en incassomedewerkers.

  • Operationeel leidinggevenden moeten een relevante opleiding hebben gevolgd die ten minste niveau 4 van het Europese kwalificatiekader (Mbo 4) heeft.
  • Voor incassomedewerkers volstaat een relevante opleiding die ten minste niveau 3 van het Europese kwalificatiekader (Mbo 3) heeft.

In de opleiding moet aandacht zijn besteed aan kennis over de relevante wetgeving, de omgang met mensen en de praktische vaardigheden om daaraan een goede toepassing te geven. Deze open norm kan op een later moment nader worden ingekleurd bij ministeriële regeling. 

NowID biedt in samenwerking met NIBE-SVV opleidingen aan die voldoen aan de wet- en regelgeving. Schrijf je nu in en haal het certificaat Wki Incasso Basis. Wil je meer weten over de inhoud en opbouw van Wki Incasso Basis? Lees verder op de opleidingspagina.

Permanente educatie

Naast een initiële opleiding moeten incassomedewerkers en leidinggevenden ervoor zorgen dat hun vakbekwaamheid jaarlijks door middel van een opfriscursus op peil blijft. Incassomedewerkers moeten namelijk op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen in de buitengerechtelijke incassopraktijk en de maatschappelijke normen die bij het verrichten van incassowerkzaamheden in acht moeten worden genomen.

Jaarlijks overleg

De Wki schrijft voor dat iedere incassomedewerker en leidinggevende ten minste een keer per jaar een bijeenkomst moet bijwonen waarin de ethiek van het vak besproken wordt. In de bijeenkomst moet (onder andere) de maatschappelijke normen worden besproken en wat van een goede incassodienstverlener in het maatschappelijk verkeer verwacht mag worden. Deze bijeenkomst mag in de vorm van een training plaatsvinden.

NowID biedt trainingen aan waarin incassomedewerkers en leidinggevenden met beroepsgenoten de maatschappelijke normen bespreken. Klik hier voor meer informatie of meld u hier direct aan.

Hoewel voor gerechtsdeurwaarders en advocaten grotendeels een uitzondering van de vakbekwaamheidseisen geldt, wordt ook van hen verwacht dat zij periodiek een goed gesprek voeren over de ethiek en integriteit van het incassovak.

Hoe kunnen wij u helpen

Incassodienstverleners willen zich vooral richten op hun core business: het goed en bestendig behandelen van (incasso)dossiers. Juist om die reden is het vooral tijdrovend om uw bedrijf steeds blijvend aan te passen aan gewijzigde wet- en regelgeving. NowID helpt u om die tijd te beperken zonder op uw stoel te gaan zitten. Om dat te kunnen doen richten wij ons op drie basis beloften. 

Neem contact met ons op.

E-mail ons

info@nowid.org

Bel ons

+31 10 2343605

Postadres

Postbus 62. Rijswijk

Contact Us