Inzichtelijkheid vordering

Incassodienstverleners worden verplicht om extra aandacht te besteden aan de beschrijving van de vordering. Op het moment dat de schuldenaar wordt aangeschreven moet het voor diegene duidelijk zijn wie, wat, waarom en sinds wanneer vordert. Met name wordt van incassodienstverleners verwacht dat zij een duidelijke, juiste, transparante en uitgebreidere onderbouwing geven van:

  • De herkomst van de vordering
  • De gegevens van de schuldenaar, de schuldeiser én de incassodienstverlener
  • Het factuurnummer, de factuurdatum én de betalingstermijn
  • De oorspronkelijke hoofdsom en het totaalbedrag van de vordering
  • De rente (o.a. de hoogte van de verschuldigde rente, de rentepercentages en tijdvakken waarover de rente is berekend en de grondslag voor de berekende rente)
  • De hoogte van de incassokosten
  • De omzetbelasting als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de omzetbelasting 1968

Hoe kunnen wij u helpen

Incassodienstverleners willen zich vooral richten op hun core business: het goed en bestendig behandelen van (incasso)dossiers. Juist om die reden is het vooral tijdrovend om uw bedrijf steeds blijvend aan te passen aan gewijzigde wet- en regelgeving. NowID helpt u om die tijd te beperken zonder op uw stoel te gaan zitten. Om dat te kunnen doen richten wij ons op drie basis beloften. 

Neem contact met ons op.

E-mail ons

info@nowid.org

Bel ons

+31 10 2343605

Postadres

Postbus 62. Rijswijk

Contact Us