Incassoregister

Wanneer de Wki in werking treedt, moeten alle incassodienstverleners zich (laten) inschrijven in het incassoregister. Incasseert u bedrijfsmatig vorderingen namens derden op consumenten en bent u niet ingeschreven in het register, dan handelt u strafbaar.

NowID helpt u met het inschrijfklaarmaken van uw organisatie. Met onze quickscan checklist kunt u alle belangrijke aspecten van uw onderneming zelf tegen het licht aan houden. Daar waar nodig neemt uw additionele producten en diensten af om uw bedrijf klaar te maken voor inschrijving en compliant te houden. Zo simpel is het! Benieuwd naar meer informatie?

Aanvraag

Incassodienstverleners kunnen straks een aanvraag tot registratie (laten) indienen bij de Dienst Justis (de screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid & Justitie). Hiermee wordt het proces van registratie in gang gezet. De beslistermijn op de aanvraag is dertien (13) weken. Daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat het eerste jaar na de inwerkingtreding van de Wki een langere termijn mogelijk is.

dienst justis

 

 

Bij de aanvraag tot de inschrijving in het register moet de incassodienstverlener in ieder geval verstrekken:

checklist-1.svg

Een samenvatting hoe ervoor wordt gezorgd dat zal worden voldaan aan de materiele (kwaliteits)eisen. Door aan te sluiten bij NowID worden protocollen ter beschikking gesteld die bij de aanvraag kunnen worden ingediend.

business-team.svg

De naam en voornaam of voornamen van de bestuurders (voor zover deze informatie niet blijkt uit het handelsregister). In principe wordt deze informatie automatisch ingevuld, doordat het aanvraagproces start door middel eHerkenning.

information-gathering.svg

Informatie over de gronden die ertoe kunnen leiden dat een aanvraag niet wordt toegewezen (bijvoorbeeld informatie over het faillissement van één van de bestuurders van de incassodienstverlener)

contact-info.svg

De naam of namen waaronder de aanvrager buitengerechtelijke incassowerkzaamheden wenst te verrichten of aan te bieden (voor zover deze informatie niet blijkt uit het handelsregister). In principe wordt deze informatie automatisch ingevuld, doordat het aanvraagproces start door middel eHerkenning.

address.svg

Het adres waar de aanvrager kantoor houdt, een telefoonnummer waarop hij bereikbaar is en overige contactgegevens (voor zover deze informatie niet blijkt uit het handelsregister). In principe wordt deze informatie automatisch ingevuld, doordat het aanvraagproces start door middel eHerkenning.

NowID kan u helpen bij het aanvraagtraject.

Bent u benieuwd wat NowID specifiek voor u kan betekenen? Neem contact met ons op.

Call back required white button

Ingeschreven zijn en blijven in het register voor incassodienstverleners is onontbeerlijk. Zonder mag u simpelweg uw vak niet meer uitoefenen. 

 • Er (onder andere) sprake is van een niet-onherroepelijk faillissement van de incassodienstverlener of een bestuurder

 • De registratie van de incassodienstverlener tijdelijk is geschorst Er sprake is van een niet-onherroepelijke doorhaling van de registratie van de incassodienstverlener

 • De kosten die voor de aanvraag van de registratie ten laste worden gebracht, niet zijn voldaan

 • Weigering inschrijving

Een aanvraag tot inschrijving in het register wordt geweigerd, indien:

 • 1 Gelet op de voornemens en antecedenten van de incassodienstverlener of van een bestuurder, naar redelijke verwachting niet zal worden voldaan aan de regels omtrent de kwaliteit van de dienstverlening
 • 2 De incassodienstverlener of een bestuurder financiële problemen heeft (zoals een faillissement)
 • 3 De incassodienstverlener of een bestuurder financiële problemen binnen de laatste vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag tot inschrijving heeft gehad, tenzij aannemelijk is dat de incassodienstverlener of bestuurder geen verwijt treft
 • 4 De incassodienstverlener door de strafrechter is stilgelegd De incassodienstverlener of een bestuurder van de strafrechter een beroepsverbod heeft gekregen
 • 5 Een eerdere registratie van de incassodienstverlener wegens foute informatieverstrekking of bij wijze van handhaving de laatste vijf jaar is doorgehaald
 • 6 De incassodienstverlener in ernstige mate niet voldoet aan de (kwaliteits)eisen

Tegen een (negatieve) beslissing op een aanvraag tot inschrijving in het register staat de reguliere bestuursrechtelijke rechtsgang open. NowID kan u ondersteunen tijdens een bezwaar- of beroepsprocedure. NowID kan u helpen bij het aanvraagtraject. Bent u benieuwd wat NowID specifiek voor u kan betekenen?

De overheid kan de registratie schorsen. Het is vanaf dat moment verboden om buitengerechtelijke incassowerkzaamheden te verrichten of aan te bieden. De registratie wordt geschorst wanneer:

 • Een incassodienstverlener of een bestuurder gedetineerd is geraakt

 • De strafrechter de onderneming van de incassodienstverlener gedeeltelijk of geheel heeft stilgelegd

 • De strafrechter de incassodienstverlener of een bestuurder heeft ontzet van het recht om buitengerechtelijke incassowerkzaamheden te verrichten of aan te bieden

 • Er sprake is van een faillissement van de incassodienstverlener of een bestuurder

 • De incassodienstverlener of een bestuurder geen medewerking verleent aan een toezichthouder

 • De overheid voornemens is om een registratie op bepaalde gronden door te halen

 • Doorhalen

Naast de bevoegdheid om registratie te schorsen, heeft de overheid ook de bevoegdheid om een registratie door te halen, indien:

information.svg

De incassodienstverlener hierom verzoekt

wrong-file.svg

De gegevens, informatie of stukken die zijn verstrekt voor de inschrijving in het register zodanig onjuist of onvolledig blijken, dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen, als bij de beoordeling daarvan de juiste gegevens, informatie en/of stukken volledig bekend waren geweest

bad-feedback.svg

De incassodienstverlener in ernstige mate niet heeft gehandeld in overeenstemming met hetgeen van een goede verrichter of aanbieder van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden in het maatschappelijk verkeer mag worden verwacht

stop.svg

De incassodienstverlener is overleden

Tegen een (negatieve) beslissing op een aanvraag tot inschrijving in het register staat de reguliere bestuursrechtelijke rechtsgang open. NowID kan u ondersteunen tijdens een bezwaar- of beroepsprocedure. NowID kan u helpen bij het aanvraagtraject.

Neem contact met ons op

U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of telefonisch op werkdagen. Wij helpen u graag verder.

E-mail ons

info@nowid.org

Bel ons

+31 10 2343605

Postadres

Postbus 62. Rijswijk

Contact Us