Input NowID t.a.v. cumulatie van incassokosten en opleidingsvereiste

Met het oog op de gesprekken die wij voeren met het Ministerie van Justitie en Veiligheid hebben wij op hun verzoek input geleverd op de (concept) wet- en regelgeving.

Wij stellen voorop dat wij erg blij zijn met de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van de incassodienstverlening en dat stichting NowID ook pal staat achter de doelen die deze regelgeving beoogt te dienen. Wij zijn ervan overtuigd dat consumenten én incassodienstverleners uiteindelijk zullen profiteren van de regulering van de branche.

Desondanks hebben wij in een brief twee kwesties onder de aandacht van het Ministerie gebracht die betrekking hebben op enerzijds de nieuwe regeling op het gebied van de cumulatie van incassokosten en anderzijds op de opleidingsvereisten. Een kopie van de brief vindt u hieronder.

 

231025 – brief Ministerie van Justitie en Veiligheid (1)