U I T N O D I G I N G

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt alle incassodienstverleners uit voor een online informatiebijeenkomst op 8 maart 2024 10.30 – 12.30 uur waarin zal worden gesproken over de Wki. Uiteraard zal Stichting NowID aanwezig zijn. Ben jij incassodienstverlener en heb jij vragen aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid over de wet? Stuur ons dan een berichtje. Wil je zelf deelnemen? Van…

Read More

Pagina Wki van Dienst Justis online

Dienst Justis heeft inmiddels een pagina aangemaakt voor incassodienstverleners (klik hier). Screeningsautoriteit Justis zal vanaf 1 april 2024 het incassoregister beheren en controleren bij inschrijving of incassodienstverleners aan de in de Wki gestelde eisen van betrouwbaarheid en kwaliteit voldoen. Op de pagina wordt nu uiteengezet wat de Wki inhoudt en waarom de Wki er is.…

Read More

Wki treedt per 1 april 2024 in werking!

De knoop is (eindelijk) doorgehakt: Incassodienstverleners moeten vanaf 1 april 2024 aan kwaliteitseisen voldoen en zich verplicht registreren. De ministerraad heeft op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming ingestemd met onderliggende regelgeving zodat de wet in werking kan treden. Lees het volledige persbericht hier. Op de hoogte blijven omtrent alle ontwikkelingen? Klik dan hier! Aansluiten…

Read More

VvE- en Vastgoedbeheerders bijgepraat over nieuwe wet- en regelgeving

Op 31 januari 2023 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid tijdens een door NowID en BoitenLuhrs Incasso Gerechtsdeurwaarders georganiseerde bijeenkomst met diverse partijen uit de VvE- en Vastgoedbranche gesproken over de reikwijdte van de Wki. VvE-beheerders en Vastgoedbeheerders vallen in principe onder de Wki wanneer zij (bijvoorbeeld) aanmaningen versturen naar óf gelden incasseren bij…

Read More

Streefdatum inwerkingtreding Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) wijzigt naar 1 april 2024

De Minister van Rechtsbescherming, Franc Weerwind, heeft vanmiddag in het commissiedebat over het armoede en schuldenbeleid aangekondigd dat de datum van de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit incassodienstverlening wijzigt naar 1 april 2024. Na akkoord van de Ministerraad, worden de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki), het Besluit incassodienstverlening (Bki) en de Ministeriële regeling gepubliceerd in de…

Read More

Vastgoedbeheerders, vve-beheerders en andere beroepsmatige incassanten opgelet! De Wki is mogelijk ook op jullie van toepassing.

Op 1 april 2024 treedt de Wet kwaliteit incassodienstverlening (waarschijnlijk) in werking. Relatief weinig aandacht wordt besteed aan de reikwijdte van de Wet. Ogenschijnlijk vallen meer bedrijven onder de wet dan men denkt. De Wet is namelijk van toepassing op private partijen die vanuit commercieel oogpunt namens een ander buitengerechtelijk geldsommen incasseert. Artikel 2 van…

Read More

Stichting NowID is gesprekspartner van het ministerie van justitie en veiligheid. Praat mee!

Stichting NowID praat met steeds meer incassodienstverleners. Er blijkt veel behoefte te zijn aan informatie over de Wki die op 1 januari 2024 in werking zal treden, inclusief de plicht tot inschrijving in een incassoregister.   Wij zijn opgericht als vraagbaak voor incassodienstverleners en kunnen de meeste vragen beantwoorden, maar sommige kwesties blijken nog niet helemaal duidelijk.…

Read More

NowID overhandigt handboek Wki Incasso Basis aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Eind september nam Barend Sluijter namens minister Franc Weerwind en het Ministerie van Justitie en Veiligheid het handboek in ontvangst van de opleiding Wki Incasso Basis. Deze opleiding van stichting NowID en NIBE-SVV opleider voor de financiële dienstverlening is momenteel de enige opleiding die aan de initiële vereiste van de nieuwe wetgeving voldoet die in januari 2024 in werking zal treden.…

Read More