Update: Definitieve versie Bki gepubliceerd

Het langverwachte Besluit kwaliteit incassodienstverlening (Bki) is vanochtend gepubliceerd in de Staatscourant. Wij zullen het Besluit kritisch doornemen en de belangrijkste punten zo snel mogelijk uiteenzetten.

Bekijk de definitieve versie van de Bki hier.

Het meest in het oog springend is de hoogte van het jaarlijkse tarief. In tegenstelling tot in eerdere versies wordt er niet meer gewerkt met staffels op basis van genereerde omzet. Daarentegen wordt er gewerkt met een vast tarief waarin enkel een onderscheid wordt gemaakt tussen incassodienstverleners die een eenmanszaak voeren (€ 1.800,00 per jaar) en alle overige incassodienstverleners (€ 7.400,00 per jaar).

Nader Rapport
Ook is het Nader Rapport gepubliceerd in de Staatscourant. In het rapport wordt onder andere gereageerd op het advies van de Raad van State op het ontwerpbesluit.

De Raad van State had onder andere kritiek dat in het ontwerpbesluit onduidelijk was bepaald hoe het algemene opleidingsvereiste zich verhoudt tot de voorgeschreven vakbekwaamheid en de inhoudelijke eisen aan de opleiding. De wetgever heeft dit advies overgenomen: het enkel volgen van een opleiding op het voorgeschreven niveau betekent niet dat de betreffende persoon ook als vakbekwaam kan worden geacht. In een ministeriële regeling (die eveneens binnenkort zal worden gepubliceerd) worden de opleidingseisen nog nader uitgewerkt.

Ook had de Raad van State kritiek op de tariefstelling. De tariefstelling in het conceptbesluit (tariefstelling op basis van differentiatie naar omzet) riep vragen op die NowID ook herhaaldelijk bij de wetgever onder de aandacht heeft gebracht. Dit heeft ertoe geleid dat het ontwerpbesluit is gewijzigd en dat de tariefheffing sterk is vereenvoudigd. De tariefstelling is minder gedifferentieerd nu er enkel nog een onderscheid wordt gemaakt tussen incassodienstverleners die een eenmanszaak voeren en alle overige incassodienstverleners met een andere rechtsvorm.

De nieuwe vereenvoudigde tariefheffing betekent dat de kosten voor het beheer, toezicht en handhaving minder evenredig over de incassobranche worden verdeeld. Dit heeft serieuze financiële gevolgen voor de kleinere incassodienstverleners.

Lees het volledige rapport hier.

Volg ons en blijf op de hoogte!