Streefdatum inwerkingtreding Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) wijzigt naar 1 april 2024

De Minister van Rechtsbescherming, Franc Weerwind, heeft vanmiddag in het commissiedebat over het armoede en schuldenbeleid aangekondigd dat de datum van de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit incassodienstverlening wijzigt naar 1 april 2024. Na akkoord van de Ministerraad, worden de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki), het Besluit incassodienstverlening (Bki) en de Ministeriële regeling gepubliceerd in de Staatscourant. De streefdatum van de inwerkingtreding van de Wki was 1 maart 2024.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Inspectie Justitie en Veiligheid en Justis verzorgen binnenkort gezamenlijk een informatiebijeenkomst waarbij er ook de mogelijkheid is tot het stellen van vragen. Op de hoogte blijven omtrent alle ontwikkelingen? Klik dan hier!