VvE- en Vastgoedbeheerders bijgepraat over nieuwe wet- en regelgeving

Op 31 januari 2023 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid tijdens een door NowID en BoitenLuhrs Incasso Gerechtsdeurwaarders georganiseerde bijeenkomst met diverse partijen uit de VvE- en Vastgoedbranche gesproken over de reikwijdte van de Wki. VvE-beheerders en Vastgoedbeheerders vallen in principe onder de Wki wanneer zij (bijvoorbeeld) aanmaningen versturen naar óf gelden incasseren bij natuurlijke personen. Het al dan niet vorderen van (incasso)kosten speelt geen rol bij de vraag of een dienstverlener onder de Wki valt. Het begrip “zelfincassant” is het sleutelwoord: worden de buitengerechtelijke incassowerkzaamheden dóór de schuldeiser of vóór de schuldeiser verricht.

Dat dit geen leuke boodschap voor VvE-beheerders en Vastgoedbeheerders is, begrijpen wij als Stichting Nowid heel goed. Toch is het fijn dat er nu meer duidelijkheid is en kijken wij terug op een zinvolle bijeenkomst.

Een ding is in ieder geval nogmaals duidelijk geworden: de Wki heeft een veel ruimer bereik en is niet alleen van toepassing op de klassieke incassodienstverleners zoals advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Bent u als dienstverlener ook benieuwd of u valt onder de Wki, neem dan contact met ons op. Op de hoogte blijven omtrent alle ontwikkelingen? Klik dan hier!