Waarom NowID is ontstaan

Eerste Kamer

Op 10 mei 2022 is de Wet kwaliteit incassodienstverlening (hierna: ‘Wki’) door de Eerste Kamer aangenomen. De Wki introduceert wet- en regelgeving voor incassodienstverleners met als doel om de kwaliteit binnen de incassosector te verbeteren. Dit staat direct gelijk aan de missie van NowID.

Op 10 mei 2022 is de Wet kwaliteit incassodienstverlening (hierna: ‘Wki’) door de Eerste Kamer aangenomen. De Wki introduceert wet- en regelgeving voor incassodienstverleners met als doel om de kwaliteit binnen de incassosector te verbeteren. Dit staat direct gelijk aan de missie van NowID.

Tot voor kort bestonden er – met uitzondering voor deurwaarders en advocaten - geen specifieke regels en wettelijke kwaliteitseisen voor incassodienstverleners. In feite kon werkelijk iedereen met een simpele inschrijving in het KvK een incassobureau oprichten. Iedereen kent wel de verhalen van en de berichten over onethische incassopraktijken die worden uitgevoerd op basis van dwang en pressie in plaats van juiste incassomethodiek.  Met name consumenten worden hierdoor (financieel) gedupeerd.

Om de kwaliteit binnen de incassosector te verbeteren en te waarborgen, stelt de Wki eisen waaraan incassodienstverleners moeten voldoen. Er komt bovendien een incassoregister waarin incassodienstverleners worden opgenomen. Incassodienstverleners die niet voldoen aan diverse eisen op het gebied van oprichting, bedrijfsvoering en opleiding kunnen worden beboet en verliezen hun registratie. Zonder registratie is het (in de nabije toekomst) niet meer mogelijk om als incassodienstverlener uw diensten aan te bieden en uit te voeren. Dit is dan ook de directe aanleiding geweest om NowID op te richten. In tegenstelling tot andere brancheorganisaties richt NowID zich niet op het verstrekken van een keurmerk, maar is zij puur gericht op het eenvoudig toekomstbestendig maken van uw organisatie, waarbij u zelf de regie houdt.