Waarom NowID is ontstaan

Op 10 mei 2022 is de Wet kwaliteit incassodienstverlening (hierna: ‘Wki’) door de Eerste Kamer aangenomen. De Wki introduceert wet- en regelgeving voor incassodienstverleners met als doel om de kwaliteit binnen de incassosector te verbeteren. Dit staat direct gelijk aan de missie van NowID. Op 10 mei 2022 is de Wet kwaliteit incassodienstverlening (hierna: ‘Wki’)…

Read More