UPDATE: de inwerkingtreding van de Wki wordt uitgesteld tot minimaal maart 2024

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Weerwind laten weten dat de inwerkingtreding van de Wki wordt uitgesteld tot minimaal maart 2024. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de wet was 1 januari 2024. Op dit moment wordt het advies van de Raad van State nog verwerkt door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Aangezien het uitwerken van de laatste details langer duurt dan verwacht, is de inwerkingtreding op 1 januari 2024 niet mogelijk.  De minister schrijft in zijn brief dat hij waarde hecht aan snelle inwerkingtreding van de wet, maar dat hij het ook belangrijk vindt dat partijen tijdig kennis kunnen van het Besluit kwaliteit incassodienstverlening. Vermoedelijk zal het definitieve besluit dus tijdig vóór 1 maart 2024 worden gepubliceerd, zodat de incassodienstverleners hierop kunnen anticiperen.

De volledige brief + bijlages kunnen hier gedownload worden: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z18506&did=2023D44568.