Uitstel van de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit incassodienstverlening

De geplande inwerkingtreding van de Wet kwaliteit incassodienstverlening is uitgesteld, zo heeft de Nederlandse regering deze maand aangekondigd. Deze wet, die oorspronkelijk op 1 juli 2023 van kracht zou worden, heeft tot doel de kwaliteit van incassodienstverlening te verbeteren en consumenten te beschermen tegen onwenselijke praktijken.

De nieuwe inwerkingtredingsdatum van de wet is nog niet bekendgemaakt. De regering is nog in afwachting van een advies van de Raad van State op het concept Besluit kwaliteit incassodienstverlening. Het besluit bevat nadere inhoudelijke eisen voor de kwaliteit van incassodienstverlening.

Hoewel het uitstel van de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit incassodienstverlening wellicht een teleurstelling is voor degenen die hoopten op snelle veranderingen in de incassosector, krijgen incassodienstverleners extra tijd voor adequate implementatie van de nieuwe regelgeving. De wet brengt immers aanzienlijke veranderingen met zich mee voor incassobureaus. NowID helpt incassodienstverleners om te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving.