Registratieplicht

De registratieplicht vorm de basis van de Wki. Op basis van de registratieplicht zijn incassodienstverleners verplicht om zich te (laten) registreren in een incassoregister. Een incassodienstverlener komt in aanmerking voor een registratie wanneer hij kan aantonen dat hij aan de wettelijke vereisten voldoet. Gerechtsdeurwaarders en advocaten zijn uitgezonderd van de registratieplicht, aangezien er voor deze twee beroepsgroepen al een registratieplicht geldt.

 

Het register wordt voor iedereen openbaar en kosteloos raadpleegbaar via een website van de overheid. Hierdoor kunnen schuldeisers, schuldenaren en schuldhulpverleners het register gebruiken om informatie over de incassodienstverlener te verkrijgen en te controleren of de incassodienstverlener bevoegd is om buitengerechtelijke incassowerkzaamheden te verrichten.

 

Schuldeisers die het incassoregister (bewust of onbewust) niet raadplegen en gebruik maken van een niet-geregistreerde incassodienstverlener worden ook indirect gestraft. Een schuldenaar is namelijk geen incassokosten verschuldigd voor werkzaamheden van een niet-geregistreerde incassodienstverlener. Daarnaast is de wettelijke rente niet verschuldigd vanaf het moment dat een betalingsverzoek door een niet-geregistreerde incassodienstverlener wordt gedaan.

 

Bent u benieuwd wat NowID voor u kan betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op!

Hoe kunnen wij u helpen

Incassodienstverleners willen zich vooral richten op hun core business: het goed en bestendig behandelen van (incasso)dossiers. Juist om die reden is het vooral tijdrovend om uw bedrijf steeds blijvend aan te passen aan gewijzigde wet- en regelgeving. NowID helpt u om die tijd te beperken zonder op uw stoel te gaan zitten. Om dat te kunnen doen richten wij ons op drie basis beloften. 

Neem contact met ons op.

E-mail ons

info@nowid.org

Bel ons

+31 10 2343605

Postadres

Postbus 62. Rijswijk

Contact Us