Klachten en geschillenregeling

De Wki verplicht incassodienstverleners om te beschikken over een eigen klachtenregeling. In de klachtenregeling moet worden bepaald hoe een klacht kan worden ingediend, wie de klacht behandelt, binnen welke termijn de klacht wordt afgehandeld en welke gegevens over een klacht worden geregistreerd. Incassodienstverleners zijn verplicht om de ontvangst van een klacht in ieder geval binnen twee werkdagen schriftelijk te bevestigd.

 

Incassodienstverleners moeten bovendien aangesloten zijn bij een geschilleninstantie. Dit kan voor veel incassodienstverleners een uitdaging worden. In tegenstelling tot notarissen, makelaars, accountants en advocaten zijn de meeste incassodienstverleners op dit moment niet aangesloten bij een geschilleninstantie. Er bestaat momenteel slechts één klachteninstituut dat klachten over incassodienstverleners behandelt, namelijk het Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten (‘KIGID’). Het KIGID handelt echter alleen klachten af die over leden van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso- ondernemingen (‘NVI’) gaan. Van het aantal incassodienstverleners in Nederland is slechts een fractie lid van de NVI.

 

Dit betekent dat een groot gedeelte van de incassodienstverleners wordt geconfronteerd met een probleem wanneer de Wki en het Bki in werking treden. NowID biedt de incassodienstverleners de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij een onafhankelijk klachteninstituut.

Neem contact met ons op

U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of telefonisch op werkdagen. Wij helpen u graag verder.

E-mail ons

info@nowid.org

Bel ons

+31 10 2343605

Postadres

Postbus 62. Rijswijk

Contact Us